ProMovers

הובלות » מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מטרת המדיניות:

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים, וכיצד האתר משתמש במידע שנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

הגדרות:

"המשתמש" – כל אדם המבקר באתר או עושה בו שימוש.
"האתר" – אתר אינטרנט בתחום בנייה וקידום אתרים.

מעוניינים בהצעת מחיר להובלה?

054-9966631

איסוף מידע:

האתר אוסף מידע על המשתמשים במספר דרכים, לרבות:

מידע שהמשתמש מספק באופן מפורש – לדוגמה, בעת יצירת חשבון באתר, הרשמה לשירותים או יצירת קשר עם האתר.

מידע שנאסף באופן אוטומטי – לדוגמה, כתובת ה-IP של המשתמש, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה המשמשים אותו, ונתונים על פעילותו באתר.

מידע ממקורות אחרים – לדוגמה, מידע שמתקבל מנותני שירותים חיצוניים, כגון חברות פרסום.

שימוש במידע:

האתר משתמש במידע שנאסף על מנת:

* לספק את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

* לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

* לשלוח למשתמשים הודעות ועדכונים בדבר האתר ושירותיו.

* לנהל את האתר ולשפר את חווית השימוש בו.

* לצורך דיוור ישיר, כגון ניוזלטרים ומבצעים.

שיתוף מידע:

האתר עשוי לשתף את המידע שנאסף עם גורמים אחרים, כגון:

ספקי שירותים חיצוניים – לדוגמה, חברות פרסום או חברות המספקות שירותי ענן.
רשויות אכיפת החוק – במקרים בהם האתר מחויב לעשות כן על פי דין.

זכויות המשתמשים:

למשתמשים יש את הזכויות הבאות:

* הזכות לעיין במידע שנאסף עליהם.
* הזכות לבקש לתקן או למחוק מידע שנאסף עליהם.
* הזכות להתנגד לשימוש במידע שנאסף עליהם.

מדיניות עוגיות:


האתר משתמש בעוגיות (cookies) לצורך תפעולו השוטף וכן כדי לאסוף נתונים על פעילות המשתמשים באתר.

משתמשים יכולים להימנע מהשימוש בעוגיות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלהם. עם זאת, הדבר עלול לגרום לבעיות בתפקוד האתר.

אבטחת מידע:

האתר נוקט באמצעי אבטחה כדי להגן על המידע שנאסף על המשתמשים. עם זאת, אין באפשרות האתר להבטיח באופן מוחלט את אבטחת המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

האתר רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כל שינוי במדיניות הפרטיות יהיה מפורסם באתר.

יצירת קשר:

בכל שאלה או בקשה בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות אלינו בכל זמן שנוח לכם:

* מייל לבירורים: admin@promovers.co.il
* טל': 054-9966631 רומן כץ
* ליצירת קשר בוואטסאפ או ב-SMS: 054-9966631
* יצירת קשר דרך "אנשי קשר" באתר

מטרת המדיניות פרטיות
דילוג לתוכן